Articles by klimaviAnketiranje korisnika meteoroloških/klimatoloških informacija

Na području Dubrovačko-neretvanske županije provedeno je istraživanje o utjecaju ekstremnih vremenskih prilika na poljoprivrednim dobrima. Anketom su obuhvaćeni vinogradari, maslinari, voćari, te ostali poljoprivrednici. Većina ispitanika poljoprivredom se bavi duže od 30 godina te njih…


Toplinsko opterećenje grada Dubrovnika

Za područje grada Dubrovnika su upotrebom satelitskih podataka izrađene toplinske karte površinske temperature te karte vegetacijskih indeksa pomoću kojih se uočava prostorna raspodjela urbanog toplinskog otoka. One omogućavaju detaljan uvid u poveznicu između tipa materijala…