Naziv projekta:
Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti
prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima-4HR)

Naziv korisnika:
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek i Biološki odsjek

Šifra poziva: KK. 05.1.1.02.0006

Ukupna vrijednost projekta: 3.403.871,48 kn
EU sufinanciranje projekta: 2.820.839,93 kn (85%)

Opis projekta:
Multidisciplinarni projekt Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima-4HR) okuplja znanstvenike Biološkog i Geofizičkog odsjeka PMF-a  i IRB-a s ciljem proučavanja ranjivosti urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Projektne aktivnosti usmjerene su na utvrđivanje i analizu pojava s iznimno negativnim ekološkim, ekonomskim i socijalnim posljedicama, a koje će predstavljati još veću ugrozu u uvjetima očekivanih klimatskih promjena. Projekt uključuje detekciju i analizu iznimnog toplinskog opterećenja u gradovima, ekstremne meteorološke pojave praćene konvektivnim olujama s tučom i munjama, dugotrajne toplinske valove i sušna razdoblja te odgovor ciljnih slatkovodnih i morskih vrsta na stres uzrokovan klimatskim promjenama. Projektom Klima-4HR obuhvaćeni su elementi okoliša koji su iznimno važni za Republiku Hrvatsku, a istovremeno su posebno ranjivi s obzirom na utjecaj klimatskih promjena (grad Dubrovnik i njegovo obalno područje te NP Plitvice). Na temelju dobivenih rezultata će se predložiti smjernice za daljnja istraživanja s ciljem dobivanja što učinkovitijih mjera sa širom primjenom u praćenju i gospodarenju prirodnim i urbanim okolišem te sprečavanju i obrani od katastrofa povezanih s ekstremnim meteorološkim prilikama. Projekt Klima-4HR financiran je bespovratnim EU sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”. Projektne aktivnosti trajat će od 1. lipnja 2020. do 1. prosinca 2022. godine.