Aktivnosti

Klimatska ranjivost i mogućnosti prilagodbe slatkovodnih ekosustava

Klimatska ranjivost i mogućnosti prilagodbe slatkovodnih ekosustava

Tim znanstvenica i znanstvenika s Biološkog odsjeka PMF-a i Instituta Ruđer Bošković aktivno radi na provedbi istraživanja s ciljem utvrđivanja odgovora vrsta, populacija i zajednica vodenih kukaca na utjecaj klimatskih promjena. U tijeku je terensko... ...
Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na obalno područje grada Dubrovnika i NP Mljet

Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na obalno područje grada Dubrovnika i NP Mljet

Istraživači s Biološkog odsjeka PMF-a i Instituta Ruđer Bošković radi na istraživanju o posljedicama globalnih klimatskih promjena na ekosustav mora, s naglaskom na obalno područje Nacionalnog parka Mljet i grada Dubrovnika. Na odabranim lokacijama postavljeni... ...
Anketiranje korisnika meteoroloških/klimatoloških informacija

Anketiranje korisnika meteoroloških/klimatoloških informacija

Na području Dubrovačko-neretvanske županije provedeno je istraživanje o utjecaju ekstremnih vremenskih prilika na poljoprivrednim dobrima. Anketom su obuhvaćeni vinogradari, maslinari, voćari, te ostali poljoprivrednici. Većina ispitanika poljoprivredom se bavi duže od 30 godina te njih... ...
Toplinsko opterećenje grada Dubrovnika

Toplinsko opterećenje grada Dubrovnika

Za područje grada Dubrovnika su upotrebom satelitskih podataka izrađene toplinske karte površinske temperature te karte vegetacijskih indeksa pomoću kojih se uočava prostorna raspodjela urbanog toplinskog otoka. One omogućavaju detaljan uvid u poveznicu između tipa materijala... ...