Toplinsko opterećenje grada Dubrovnika

Za područje grada Dubrovnika su upotrebom satelitskih podataka izrađene toplinske karte površinske temperature te karte vegetacijskih indeksa pomoću kojih se uočava prostorna raspodjela urbanog toplinskog otoka. One omogućavaju detaljan uvid u poveznicu između tipa materijala podloge i površinske temperature te ukazuju na utjecaj zelenih površina na urbanu klimu. Istraživanje urbanog toplinskog otoka Dubrovnika nadopunjeno je i izradom lokalnih klimatskih zona koje omogućavaju analizu klimatskih uvjeta prema specifičnim lokalnim obilježjima grada. Ona uključuju zbijenost zgrada, tip materijala i podloge, zastupljenost vegetacije i druga obilježja.
Dugogodišnji nizovi podataka prizemnih meteoroloških postaja nude in-situ vrijednosti te je u tijeku njihova statistička analiza s ciljem detekcije promjena u obilježjima urbane klime. Također, u pripremi je klimatsko modeliranje urbano-klimatskim modelom za ispitivanje utjecaja zelene infrastrukture i hladnih materijala na toplinsko optrerećenje grada.